– Enterprise Hosting –

Enterprise Hosting

Begrebet Enterprise Hosting kræver nok en nærmere forklaring, men er faktisk ganske enkelt at forstå, hvis man tænker på større server infrastruktur løsninger placeret i datacentre.

For at en hostingudbyder kan levere Enterprise Hosting i den rette forstand, kræver det efter vores mening, at man ikke kun kan vise fine certifikater og store datacentre frem for sine kunder, men at man til enhver tid også efterlever den Service Level Agreement (SLA) aftale, der er indgået imellem kunden og hostingudbyderen.

Dedicated-server-in-rack

Service Delivery Management (SDM)

Det er et sted her imellem at et dilemma ofte opstår, idet en salgsafdeling typisk altid vil skue fremad og forsøge at kapre nye kunder, imens øvrigt servicepersonale gør sit bedste for både at gøre eksisterende (som nye) kunder glade.

Som oftest vil en kunde, der lige er kommet ind ad døren, sandsynligvis få mere opmærksomhed fra salgsafdelingen hos hostingudbyderen, end den trofaste kunde, der har været kunde hos dem i årevis, da de jo allerede “er i folden” og blot skal kontaktes i ny og næ, så deres driftsaftale forhåbentlig bliver forlænget inden udløb.

Det er ikke Enterprise Hosting efter vores mening, og det behøver bestemt ikke være sådan, selvom man får nye kunder i butikken.

En måde at undgå dette på er at tilbyde Service Delivery Management (SDM) services fra første færd i kundeforløbet, hvor en Service Manager straks tilknyttes den nye kunde, således at de fra start (og som fortjent) får den opmærksomhed omkring deres særlige behov, de har krav på.

Læs mere omkring vores Service Delivery Management (SDM) services her.

 

Således anskuer vi Enterprise Hosting

Efter vores mening bør man anskue begrebet Enterprise Hosting udfra betragtningen omkring opmærksomhed fra hostingudbyderen, hertil hvordan man som hostingudbyder bedst sikrer sin kunde, så et langvarigt samarbejde kan etableres udover levetiden af den første kontraktperiode.

 

” …Vi mener at Enterprise Hosting bør bestå af målbare kvalitative forhold, der til enhver tid kan “måles og vejes” af kunden i et samarbejde med hostingudbyderen, som værner omkring kundeforholdet i en sådan grad, at der altid tilsikres et godt samarbejde parterne imellem, både før, under og efter indgåelse af et kontraktforhold… “

 

Det er således ikke nok for en hostingudbyder blot at levere god og stabil hosting, men konstant at tænke over hvorledes samarbejdet kan styrkes yderligere, igennem levering af nye innovative løsninger og kommunikation, både i kombination med god og stabil hosting og levering af nye services.

 

Servers

 

Før et kontraktforhold indgås

Fra første færd er det væsentligt, at følgende emner gennemgås og afdækkes.

 • Der afstemmes forventninger parterne imellem, således at misforståelser i forhold til servicemål, arkitektur, implementering og fremtidige driftsforhold, ikke forekommer fremadrettet.
 • De ansvarlige for hver part identificeres, herunder afstemmes kommunikationsveje og niveau, i forhold til kontraktforhold, teknisk arkitektur, implementering og performance test inden levering af løsningen.
 • Alle relevante dokumenter forberedes og godkendes af begge parter, således at forventningsafstemning er beskrevet bedst muligt i de dokumenter begge parter underskriver. Dette gælder såvel Service Level Agreement (SLA) aftale som allongetillæg, med drifts-, kommunikations- og dokumentationsforhold udover normale standarder.

 

Under kontraktens levetid

Under selve kontraktens levetid er det væsentligt, at følgende forhold er tilstede.

 • Kundens løsninger er i drift og oppetiden er lig eller bedre, og overstiger de mål, der er indskrevet i den indgåede Service Level Agreement (SLA) aftale.
 • Kundens løsninger er monitoreret 24/7 og responstiden for iværksættelse af fejl udbedring overholdes, eller er bedre end de mål, der er indskrevet i den indgåede Service Level Agreement (SLA) aftale.
 • Kundens løsninger er sikkerhedspatched til seneste stabile patch niveau, herunder er kunden i god tid forinden gjort opmærksom på eventuel nedetid, der måtte forekomme i forbindelse med patchning af udstyret.
 • Kunden orienteres løbende omkring tekniske ændringer, der måtte have indflydelse på deres driftsforhold og oppetidsgaranti, herunder bør kunden online indhente og vurdere alle målepunkter i forhold til kriterierne indskrevet i den indgåede Service Level Agreement (SLA) aftale, alternativt tilsendes statusrapport med faste aftalte intervaller.
 • Kundens udpegede kontaktpersoner hos hostingudbyderen, holder løbende statusmøder med kundens udpegede ditto, hvor alle målepunkter gennemgås, herunder eventuelle hændelser, der gennemdrøftes i forhold til reaktionstider, informations- og kommunikationsniveau. Dette for at sikre og afstemme, at der ikke opstår misforhold i det daglig samarbejde, driftsafviklingen og fremadrettede aktiviteter.
 • Kunden orienteres løbende omkring mulige forbedringer af driftsplatformen, hvor der fra hostingudbyderen afgives tilbud på ændringer herom. Dette således at kundens udpegede kontaktpersoner kan afstemme behovet for forbedringer med de ansvarlige bestlutningstagere herom, skulle de ikke selv have disse beføjelser.
 • Kunden orienteres i god tid inden et kontraktforhold er ved at udløbe, omkring muligheder for fornyelse, forlængelse, fortsættelse eller terminering af disse forhold, således at kunden informationsmæssigt er klædt korrekt på i forhold til de kommende ændringer, herunder at hostingudbyderen ligeledes kan tage de nødvendige forhold dette må indebære.

 

Efter kontrakten er ophørt

Følgende forhold bør være tilstede når et kundeforhold afsluttes.

 • Kunden bør kontaktes med henblik på en drøftelse af årsagen til at kontrakten ikke blev forlænget, medmindre dette allerede er afdækket (og det bør det) under selve kontraktperiodes levetid.
 • Kunden bør tilbydes at få udleveres en total backup af alle data, der måtte have været i drift under kontraktens levetid, således at kundens intellectual property (IP) udleveres til de rette personer hos kunden og dermed forvaltes korrekt i forhold til databeskyttelse og almindelig konduite indenfor informationssikkerhed.
 • Kunden orienteres omkring alle forhold, der måtte påvirke deres samarbejde med en anden hostingudbyder, såfremt og sålænge dette er aktuelt, således at deres driftsforhold respekteres og værnes om, fra den tidligere hostingudbyder.
 • Kunden tilbydes at blive kontaktet omkring genoptagelse af samarbejde omkring de driftsforhold som kontraktuelt er afsluttede.

 

Design af infrastruktur løsninger

Forinden et kontraktforhold indgås, er det væsentligt for såvel kunden som hostingudbyderen, at den kommende tekniske infrastruktur, som kundens løsninger vil blive afviklet under, afdækkes via møder omhandlende design af den tekniske infrastruktur, hvor forventningsafstemning er det primære punkt på dagsordenen.

Der er ret så stor forskel på design af infrastruktur løsninger kunder imellem, specielt grundet deres virksomheds størrelse, men også på baggrund af deres spredning verden over, såfremt der er tale om en international virksomhed.

En international virksomhed med hovedsæde udenfor Danmark, vil have vidt forskellige behov og ønsker til en infrastruktur løsning placeret her i landet, da de ofte er underlagt bestemmelser fra oprindelseslandet. Derfor vil denne type virksomheds ønsker være ret så præcise og udførligt dokumenteret i forhold til tekniske udfordringer landene imellem.

Er der tale om en henvendelse fra en danskejet virksomhed placeret her i landet, kan der være tale om en større omlægning af deres samlede infrastruktur, hvor virksomheden søger at afdække så mange forskellige design løsninger som overhovedet muligt, inden en endelig beslutning tages i forhold til den endeligt valgte løsning.

Her nedenfor tilbyder vi et indtryk af forskellige tekniske design løsninger indenfor de forskellige virksomheds størrelser vi har beskrevet ovenfor.

Small Medium Business (SMB)CorporateEnterprise
SMB_web+SQL-visio-diagramCorporate-visio-diagramEnterprise-diagram-demo

 

Mød os helt uforpligtende

Vi byder alle virksomheder velkommen til at kontakte os for at afholde et helt og aldeles uforpligtende møde omkring Enterprise Hosting, hvor vi kan komme og høre omkring Jeres tanker og ønsker hertil, og vi kan bibringe Jeres virksomhed vores tanker herom.

Kontakt os endelige på telefon +45 – 70 22 00 25, eller ved at udfylde vores online kontakt formular, ved at klikke på nedenstående link. Vi kontakter Jer hurtigst muligt herefter.

Klik her for at komme i kontakt med og sende os en besked.

Læs mere

Consulting
Få et overblik over de forskellige serviceydelser vi tilbyder vores klienter

Rådgivning
Læs om hvorledes vores konsulenter rådgiver vores klienter indenfor ISO/IEC 27001 ISMS implementering og it-sikkerhed

Projektledelse
Vores konsulenter er certificerede projektledere indenfor Six Sigma, PRINCE2 og Lean med fokus på forberedelse af dokumentation mod en ISO/IEC 27001 ISMS it-sikkerheds revision

ITSM services
Ved brug af vores IT Service Management (ITSM) services kan Jeres virksomhed leje en professionel IT chef uden social omkostninger

Service Delivery Management
Enterprise Hosting kunder fortjener en Service Manager, der fortæller dem alt om deres driftsforhold

Kontakt NetQuest ®

Telefon: +45 - 70 22 00 25
E-mail: info@netquest.pro

NetQuest ApS
Herstedvang 8
DK-2600 Albertslund
Denmark