– ITSM services –

IT Service Management (ITSM)

De fleste virksomheder bliver i disse år, under finanskrisens efterdønninger, bedt om at levere en konstant bedre kvalitet, for enten de samme eller endda færre ressourcer end tidligere budgetter.
 
Når økonomien kræver dette af virksomheden, er det væsentligt at alting effektiviseres bedst muligt. Her kommer IT Service Management (ITSM) ind i billedet.
 
Klik her for at høre mere om vores ITSM services.

 

Services

Vi tilbyder følgende IT Service Management (ITSM) services.

 • Implementering af ISO/IEC 27001 ISMS løsninger
 • 24/7/365 overvågning og monitorering af servere og services
 • 24/7/365 Cloud Support Service af servere og services placeret i Public Cloud løsninger
 • Service Delivery Managment (SDM)
 • Infrastructure Architecture Design (IAD)
 • Sikkerhedspatchning og hardning af servere og services
 • Online backup af On Premise, Private og Public Cloud servere

Hvis der er brug for at kombinere vores services, er det naturligvis også en mulighed vi tilbyder.

Klik her for at forespørge på en kombination af vores ITSM services.

 

Brochurer

Det er muligt at danne sig et kort overblik over nogle af de services vi tilbyder, ved at hente en af nedenstående brochurer.

Klik her for at hente vores brochure om forberedelse af en IT revision

Klik her for at hente vores brochure om forberedelse af en IT beredskabsplan

 

ITSM og ITIL skaber overblikket

Mange virksomheders IT afdelinger i dag presset af en større mængde opgaver, som enten ikke er løst eller som slæber efter, da der simpelthen ikke er tid til, at få løst dem indenfor en normal arbejdsdag, herunder er det svært at løse alle opgaver selv med alle mand på overtid.

Der er i dag flere forskellige muligheder, for at lette presset på såvel indtjening og antallet af opgaver i virksomhedens it-funktion og ligeledes virksomheden som helhed, idet vi i dag bruger IT på alle plan i en virksomhed.

Vi tilbyder at hjælpe med rådgivning og projektledelse indenfor følgende IT Service Management områder.

 • Projektledelse via ekstern projektleder rolle internt i Jeres virksomhed, med opgaver indenfor IT sikkerheds revisions forberedelse, herunder;
  • ISO/IOC 27001 Information Security Management System (ISMS)
  • ISAE 3402 Type 1 + 2
  • SSAE16
  • RS 4400
  • RS 3000
 • Projektledelse og implementering af Software Asset Management (SAM) styring og metodik
 • ITIL Lifecycle Management mhp. at effektivisering og forbedre Jeres virksomheds interne samarbejde og process hastighed
 • Lean projektledelse mhp. skabelse af værdi via analyse og forenkling af enkeltdele af Jeres process apparat og produktion
 • IT arkitektur design på baggrund af analyse af eksisterende infrastruktur mhp. forenkling af teknisk setup, herunder mulig outsourcing og / eller indførelse af Cloud teknologi og services

Klik her for at lære mere om vores projektledelse. 

 

ITIL Lifecycle Management

Et af verdens mest anerkendte værktøjer til effektivisering af helheden i en leverance er ITIL rammeværket, hvilket vi kan hjælpe Jer med at sætte fokus på I Jeres interne processer og udvikling af samme.

Vi gør brug af ITIL til forbedring af vores egne forretningsgange, der er en fast bestanddel af vores ISO/IOC 27001 ISMS certificering.

Læs mere om vores certificeringer her.

 

ITIL er løsningen til bedre forretningsgange

ITIL står for IT Infrastructure Library og blev udtænkt i 1988 af et engelsk regeringskontor, det nuværende Office of Government Commerce (OGC).

Formålet med ITIL var at give offentlige IT-afdelinger et sted at starte, så alle ikke skulle til at opfinde den dybe tallerken hver for sig.

 

SixSigma_logo2ITIL_logoPrince2_logo

Sådan får man succes med ITIL

Her er et kort overblik over nogle af de områder, der er og kan være med til at skabe success med ITIL rammeværket, ved gennemførelse i virksomheden, hvor ITIL er ændring af fælles adfærd mod skabelse af større effektivitet.

 • Ledelsesopbakning er en vital faktor
 • Et budget til ændringer og forandring af processer
 • Projekttilgang,  hvor man arbejder med forandringsledelse mod ’modstand mod forandringer’
 • Arbejde med opgaverne som projekter udenfor selve driftsorganisationen ved brug af principperne fra PRINCE2 eller Six Sigma projektledelse
 • Afgrænsning af opgaverne således, at ikke hele verdenssituationen skal ændres på en gang, og der dermed opnås ’Quick Wins’ undervejs i forløbet
 • Opfølgning via ledelsesoverdragelse, mhp. at nye principper og processer implementeres ovenfra, med klare mål for både hvorfor og hvordan
 • Uddannelse af ansatte til at kunne følge nye guidelines og processer
 • Genopfølgning via CSI (Continual Service Improvement) for at se om en process kan forbedres yderligere

 

Bestanddelene af ITIL rammeværket

Når man taler om ITIL, taler man om en livscyklus af en process forandring, for enten en hel- eller delmængde af virksomheden, hvor der er forskellige livscyklus faser, som ændringen berører fra ’vugge til grav’.

Her er et overordnet overblik over de forskellige livscyklus områder indenfor ITIL, der er med til at man lever op til begrebet Service Management, mens en service gennemgår de enkelte faser af ITIL livscyklus mhp. at skabe værdi for de ’kunder’ som gør brug af forandringen og processen som helhed.

Service Strategy
Sætter mål og forventninger overfor kunder og markedssegmenter, og identificerer, udvælger og prioriterer muligheder.

Service Design
Designer og udvikler  services, processer mv.

Service Transition
Overfører nye eller ændrede services fra udvikling til produktion.

Service Operation
Drifter og supporterer services på en formålstjenlig og effektiv måde.

Continual Service Improvement (CSI)
Realiserer trinvis forbedringer I service kvalitet – på tværs af alle livscyklus faser.

Fordele ved ITIL best practice

En fordel ved at gøre brug af principperne ITIL rammeværket, er at man kan spare penge i virksomheden, idet man forenkler og forbedrer de enkelte processer i virksomheden.

Dog skal man mere forstå ITIL som en hjælp til  serviceledelse, hvor man opnår et øget niveau af god service på og udfra en ensartet metodik, der er kendt i hele verden. Det endda med et rammeværk, der passer til enhver virksomhed eller organisation i hele verden, der giver overblik på kernepunkterne i IT drift og
support.

Selvom ITIL rammeværket er et udgangspunkt for ensartet tilgang til ændring af processer i en virksomhed, er det dog helt op til den enkelte organisation om hvorledes man griber opgaven an, herunder fremadrettet udvikler og implementerer de enkelte bestanddele i processer og procedurer.

Med andre ord kan man med ITIL komme ’hele vejen rundt’ omkring en problemstilling, herunder involvere alle de nødvendige parter i en virksomhed, til at skabe værdi for slutkunden, idet en ændring af en process gennemgår alle nødvendige livscyklus elementer beskrevet ovenfor førend den fuldføres.

 

Eksempel fra en ITIL hverdag

I en almindelig hverdag, betyder dette at man fx. modtager en henvendelse i sin support og helpdesk funktion, der giver anledning til at en ny process (ie. der skaber værdi for kunden) indføres i virksomheden.

Førend processen er gennemført, har den således været til vurdering i ledelsen, måske endda blevet til et produkt i virksomhedens portefølje af services, været igennem implementering og sat i drift på noget udstyr.

Dette indbefatter i sig selv en samlet ITIL livscyklus.

ITIL livscyklus’en kom automatisk igang pba. en enkelt henvendelse til virksomhedens support eller helpdesk funktion, fra enten en intern bruger, eller en slutkunde, der snildt kan være samme person indenfor ITIL begrebet, idet interne kunder er ligeså værdifulde, som en (rigtig) ekstern kunde.

 

Mød os helt uforpligtende og hør nærmere

Vi kan hjælpe Jeres virksomhed med at vurdere behovet for indførelse af ITIL, herunder henvise og pege på de rette folk til at undervise Jer i begreberne, idet vores rolle vil være at assistere Jer med at udpege de rette personer og områder i Jeres virksomhed, hvor det vil være formålstjenesteligt at gå igang med denne process.

Kontakt os gerne for et uvildigt og uforpligtende møde omkring de muligheder vi kan tilbyde Jer.

Klik her for at komme i kontakt med og sende os en besked.

Læs mere

Consulting
Få et overblik over de forskellige serviceydelser vi tilbyder vores klienter

Rådgivning
Læs om hvorledes vores konsulenter rådgiver vores klienter indenfor ISO/IEC 27001 ISMS implementering og it-sikkerhed

Projektledelse
Vores konsulenter er certificerede projektledere indenfor Six Sigma, PRINCE2 og Lean med fokus på forberedelse af dokumentation mod en ISO/IEC 27001 ISMS it-sikkerheds revision

ITSM services
Ved brug af vores IT Service Management (ITSM) services kan Jeres virksomhed leje en professionel IT chef uden social omkostninger

Service Delivery Management
Enterprise Hosting kunder fortjener en Service Manager, der fortæller dem alt om deres driftsforhold

Kontakt NetQuest ®

Telefon: +45 - 70 22 00 25
E-mail: info@netquest.pro

NetQuest ApS
Herstedvang 8
DK-2600 Albertslund
Denmark